Poslanstvo

OOZ Lj. Bežigrad je ena izmed 62. območnih obrtno-podjetniških zbornic (OOZ), ki skupaj s krovno organizacijo, Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije (OZS) predstavljajo obrtno-podjetniški zbornični sistem. OOZ Lj. Bežigrad s svojim delovanjem pokriva območje bivše občine Ljubljana Bežigrad (danes del Mestne občine Ljubljana) in del občine Dol pri Ljubljani. To pomeni, da v članstvo združuje obrtnike in podjetnike s sedežem na njenem območju delovanja.

Delovanje obrtno-zborničnega sistema opredeljuje Obrtni zakon in njegovi podzakonski akti, delovanje OOZ Lj. Bežigrad kot samostojne pravne osebe pa poleg tega tudi njen statut in letni programi dela.

Bistvo zbornične organiziranosti je povezovanje in združevanje, saj se na ta način najlažje uresničuje osnovno poslanstvo zbornice – zaščita in zastopanje interesov članstva! Pridružite se nam in postanite del obrtno-podjetniškega sistema s podpisom izjave o prostovoljnem članstvu!

Kontakt

Success! Your message has been sent to us.
Error! There was an error sending your message.

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjanja stika s strankami, informacijsko-tržnega obveščanja in pospeševanja prodaje.

Več o politiki varstva osebnih podatkov.