Vodstvo in organi


1. SKUPŠČINA

Skupščina je najvišji organ upravljanja zbornice, ki ima od 7 do 15 poslancev iz vrst članstva. V mandatnem obdobju 2022 – 2026 so poslanci v Skupščini naslednji:

Zap. št. Priimek in ime Firma Poslovni naslov
1 Jeras Nevenka Popolna si, Nevenka Jeras s.p. Dunajska cesta 158,  Lj
2 Kerec Matej Studio M tiskarstvo, Matej Kerec s.p. Dunajska cesta 319A, Lj.
3 Košir Barbara Avtoservis Košir, Barbara Košir s.p. Videm 30, Dol pri Lj.
4 Kovšca Alojz Trinit d.o.o. Linhartova c. 5, Lj.
5 Malgaj Ines Atelje za tisk, Ines Malgaj s.p. Linhartova c. 68, Lj.
6 Mučič Marij M3 reklamna tehnika d.o.o. Staničeva ulica 1, Lj. 
7 Piskač Robert Pekarna Piskač,  Robert Piskač s.p. Podgorica 68, Lj. Črnuče
8 Podgoršek Katarina Svetovanje in računalniške storitve, Žiga Podgoršek s.p. Ptujska ulica 1A, Lj.
9 Presetnik Dušan DIPEX d.o.o. Ulica aktivistov 13A, Lj.
10 Sever Matic Trajnice Carniola, Matic Sever s.p. Lemeževa 6, Lj. Črnuče
11 Sušnik Aleš Kovinopasarstvo, Aleš Sušnik s.p. Popovičeva ul. 22, Lj.
12 Sušnik Sašo A10 gradbene storitve d.o.o. Popovičeva ul. 22, Lj.
13 Turnšek Tina AMORTIZER d.o.o. Videm 21B, Dol pri Lj.
14 Verbič Marko Leon Express avtopralnica, Marko Leon Verbič s.p. Turnerjeva ul. 1, Lj.
15 Žura Laura Frizerski studio Laura Anita, Laura Žura s.p. Kržičeva ul. 3, Lj.
 

2. UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor je organ upravljanja ter izvršilni organ Skupščine in ima od 5 do 7 članov, od katerih je po funkciji en član predsednik zbornice in en član sekretar zbornice. Člani upravnega odbora v mandatnem obdobju 2022 – 2026 so naslednji:

Zap. št. Priimek in ime Firma Poslovni naslov
1 Košir Barbara Avtoservis Košir, Barbara Košir s.p Videm 30, Dol pri Lj.
2 Piskač Robert Pekarna Piskač, Robert Piskač s.p. Podgorica 68, Lj. Črnuče
3 Kovšca Alojz Trinit d.o.o. Linhartova 5, Lj.
4 Presetnik Dušan DIPEX d.o.o. Ulica aktivistov 13a, Lj. 
5 Turnšek Tina Amortizer d.o.o. Videm 21b, Dol pri Lj.
6 Verbič Marko Leon Express avtopralnica Marko Leon Verbič s.p. Turnerjeva ul. 1, Lj.
7 Zupanc Magdalena sekretarka zbornice Nade Ovčakove ul. 13, Lj.

Predsednik Upravnega odbora je g. Alojz Kovšca, ki je obenem tudi predsednik zbornice. 

3. NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor zbornice sestavljajo trije člani, ki niso poslanci v skupščini. V mandatnem obdobju 2022 – 2026 ga sestavljajo člani:

Zap. št. Priimek in ime Firma Poslovni naslov
1 Pliverič Marko  Frizerski studio Ali, Aleš Pliverič s.p. Dunajska c. 88,  Lj.
2 Devinar Danilo SECOP d.o.o. Vojkova c. 77, Lj.
3 Sever Drago Optika D, Drago Sever s.p. Dunajska c. 202, Lj. 

Predsednik Nadzornega odbora je g. Danilo Devinar. 

4. PREDSEDNIK

Predsednik zbornice vodi delo zbornice, predstavlja in zastopa zbornico ter uresničuje sklepe Skupščine zbornice.

Po svoji funkciji je predsednik Upravnega odbora zbornice. V mandatnem obdobju 2022 – 2026 je peti mandat predsednik zbornice g. Alojz Kovšca, univ. dipl.obramb., urarski mojster, sicer lastnik družinskega podjetja z dejavnostjo urarstva (Urarstvo Kajfež na Linhartovi c. 5 v Ljubljani).

Alojz Kovšca je bil tri mandate (od leta 2007 do leta 2022) tudi svetnik in zastopnik obrti v Državnem svetu, v zadnjem mandatu 2017 - 2022 je bil predsednik Državnega sveta RS. 

 

 

Kontakt

Success! Your message has been sent to us.
Error! There was an error sending your message.

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjanja stika s strankami, informacijsko-tržnega obveščanja in pospeševanja prodaje.

Več o politiki varstva osebnih podatkov.