Zgodovina

 • Za začetek organiziranega delovanja naše zbornice štejemo ustanovitev Društva samostojnih obrtnikov občine Ljubljana Bežigrad leta 1976. Tedaj je bilo v občini Ljubljana Bežigrad registriranih 540 samostojnih obrtnikov, pri njih pa je bilo zaposlenih 473 delavcev. Društvo je bilo ustanovljeno na pobudo iniciativnega odbora obrtnikov, ki se je 5. maja 1976 sešel v Gostilni Rogovilc na Črnučah v sestavi: Jože Barle, Ciril Burica, Metod Hrovat, Stane Jakša, Franci Kunaver, Božo Prezelj, Janez Runovc in Stanko Umnik. Ustanovni zbor društva je bil nato 19. maja 1976 v kinodvorani na Črnučah. Na ustanovnem zboru je 81 zbranih bežigrajskih obrtnic in obrtnikov izvolilo izvršilni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče. Za prvega predsednika je bil izvoljen Metod Hrovat, obrtnik z elektro dejavnostjo s Črnuč.
   
 • Leta 1979 je bilo ustanovljeno Obrtno združenje Ljubljana Bežigrad, ki je postalo del Zveze obrtnih združenj Slovenije. Zveza obrtnih združenj Slovenije je tistega leta postala del splošnega združenja v okviru Gospodarske zbornice Slovenije in s tem prevzela tudi zbornične naloge za področje obrti. Z ustanovitvijo Obrtnega združenja Ljubljana Bežigrad Društvo samostojnih obrtnikov Ljubljana Bežigrad ni bilo ukinjeno, pač pa je pretežni del nalog Društva prevzelo Združenje. Združenje je eno prvih v Sloveniji imelo za svoje člane organiziran lasten knjigovodski servis (že od leta 1986). 
   
 • Spomladi leta 1991 je Skupščina Zveze obrtnih združenj Slovenije (ZOZS) sprejela nov statut in postavila novo Obrtno zbornico Slovenije (OZS), ki je s tem postala samostojna in avtonomna organizacija. Obenem so se preoblikovala tudi občinska obrtna združenja in tako se je tudi Obrtno združenje Ljubljana Bežigrad preimenovalo v Obrtno zbornico Ljubljana Bežigrad, ki je s tem prav tako postala samostojna organizacija s svojo strokovno službo. Zaradi sprememb v lokalni samoupravi in nastajanjem novih občin so se leta 1993 obrtne zbornice preimenovale v območne, saj so ostale in delovale na območju nekdanjih občin. Zbornica je tako dobila nov naziv: Območna obrtna zbornica Ljubljana Bežigrad.
   
 • Z razmahom podjetništva in novelo Obrtnega zakona, ki je bila sprejeta konec leta 2007, se je leta 2008 Obrtna zbornica Slovenije preimenovala v Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, s tem pa so se ustrezno preimenovale tudi vse območne obrtne zbornice.  Zbornica je tedaj dobila novo, še daljše ime: Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Bežigrad. Pri vsakdanjem poslovanju se zato pogosto uporablja kratko ime: OOZ Lj. Bežigrad.  Zbornica s svojim delovanjem pokriva območje nekdanje občine Ljubljana Bežigrad, kamor danes sodi del Mestne občine Ljubljana in del občine Dol pri Ljubljani.
   
 • Zbornica je od same ustanovitve pa do leta 2010 delovala v prostorih Društva samostojnih obrtnikov Lj. Bežigrad na Reboljevi ulici 3 v Ljubljani, od leta 2010 pa v lastnih poslovnih prostorih na naslovu Nade Ovčakove ulici 13 v Ljubljani.
   
 • 40-letnico zbornice smo praznovali 26. 5. 2016.
  Posnetek prireditve:
   


 


Metod Hrovat
1976 – 1983
Ciril Burica
1984 – 1992
Marjan Meglič
1992 – 1996
Tomaž Babnik
1996 – 2000
Bojan Lap
2000 – 2004
Alojz Kovšca
2004 –

        

 

Kontakt

Success! Your message has been sent to us.
Error! There was an error sending your message.

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjanja stika s strankami, informacijsko-tržnega obveščanja in pospeševanja prodaje.

Več o politiki varstva osebnih podatkov.