Točka SPOT

OOZ LJ. Bežigrad je točka SPOT registracija (prej eVEM), kjer lahko potencialni podjetniki ustanovijo svoje podjetje in uredijo ostale postopke, povezane z ustanovitvijo podjetja, obstoječi podjetniki pa uredijo različne vrste registracijskih sprememb, postopkov pri ZZZS ali FURS. Registracijski postopki so brezplačni, svetovanje je za nečlane plačljivo. 

Za postopek se je potrebno predhodno naročiti na tel. 01 5349 368 (Magdalena Kravos) ali 01 5340 770 (Magdalena Zupanc).
 

Postopki za samostojne podjetnike:

Registracijski postopki:

 • Ustanovitev podjetja – vpis v Poslovni register Slovenije.
 • Prijava sprememb podjetnika v Poslovni register  (firma, sedež, dejavnosti, zastopniki, …).
 • Izbris podjetnika iz Poslovnega registra (vlogo je potrebno vložiti najmanj 3 dni pred datumom prenehanja).
 • Vpis in spremembe poslovnih enot in podružnic.
   

Postopki pri FURS:

 • Vpis podatkov v davčni register (obvestilo o izbranem načinu obdavčitve)
 • Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV
   

Postopki pri ZZZS:

 • Prijava samostojnega podjetnika v obvezno socialno zavarovanje (M-1)
 • Prijava delavca v obvezno socialno zavarovanje (M-1)
 • Prijava sprememb podatkov v obveznem socialnem zavarovanju (M-3)
 • Odjava iz obveznega socialnega zavarovanja (M-2)
 • Prijava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M-12)
 • Odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M-12)
   

Postopki pri ZRSZ:

 • Sporočilo o prostem delovnem mestu (PDM-1)
 • Sporočilo o prostem delovnem mestu – kontrola trga dela (PDM-KTD)
   

Pooblaščanje:

 • Vnos in preklic pooblastil za procesna dejanja v portalu SPOT
   

Dokumenti, ki jih potrebujete za registracijo oz. ustanovitev s.p.:

 • osebni dokument,
 • davčna številka,
 • overjena izjava lastnika objekta, če bodoči podjetnik ni lastnik/solastnik objekta, kjer bo imel sedež poslovanja. Overitev izjave se lahko opravi na točki SPOT samo v primeru, kadar je lastnik prisoten na registracijskem postopku in se izkaže z veljavnim osebnim dokumentom,
 • Izjava zastopnika v primeru, če želite imenovati zastopnika oz. prokurista ali zastopnika za primer smrti.
   

Postopki za gospodarske družbe:

Registracijski postopki:

 • registracija enostavne eno ali več-osebne d.o.o. in vpis v sodni/poslovni register z dodelitvijo matične in davčne številke
 • spremembe naziva firme, naslova, zastopnika in dejavnosti
 • vpis, sprememba ali izbris poslovne enote ali podružnice
   

Postopki pri FURS:

 • vpis v davčni register
 • zahtevek za identifikacijo za namene DDV
   

Postopki pri ZZZS:

 • prijava družbenika v obvezno socialno zavarovanje (M-1)
 • prijava delavca v obvezno socialno zavarovanje (M-1)
 • prijava kasnejših sprememb podatkov v obveznem socialnem zavarovanju (M-3)
 • odjava iz obveznega socialnega zavarovanja (M-2)
   

Postopki pri ZRSZ:

 • Sporočilo o prostem delovnem mestu (PDM-1)
 • Sporočilo o prostem delovnem mestu – kontrola trga dela (PDM-KTD)
   

Pooblaščanje:

 • Vnos in preklic pooblastil za procesna dejanja v portalu SPOT
   

Dokumenti, ki jih potrebujete za ustanovitev d.o.o.:

 • osebni dokument,
 • davčna številka,
 • overjena izjava lastnika objekta, če družbenik ni lastnik/solastnik objekta, kjer bo imelo podjetje sedež poslovanja. Overitev izjave se lahko opravi na točki SPOT samo v primeru, kadar je lastnik prisoten na registracijskem postopku in se izkaže z veljavnim osebnim dokumentom.


Pri registraciji morajo biti prisotni vsi družbeniki in zastopniki podjetja.

Povezave:

Državni portal za podjetja - SPOT (Slovenska poslovna točka) 
Aplikacija za kontrolo fantazijskega imena firme 

Standardna klasifikacija dejavnosti SKD 


 

Kontakt

Success! Your message has been sent to us.
Error! There was an error sending your message.

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjanja stika s strankami, informacijsko-tržnega obveščanja in pospeševanja prodaje.

Več o politiki varstva osebnih podatkov.