Javna pooblastila

Obrtni register

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Bežigrad vodi obrtni register na svojem območju delovanja, ki obsega del Mestne občine Ljubljana (območje bivše občine Ljubljana-Bežigrad) in del občine Dol pri Ljubljani (Beričevo, Zaboršt, Dol pri Ljubljani, Zajelše). To pomeni, da se postopki izvajajo za podjetja (s.p., d.o.o., …),  ki imajo na tem območju svoj sedež poslovanja.

Skladno z določbami Obrtnega zakona in podzakonskimi akti izvajamo naslednje postopke:

 • izdaja, sprememba in prenehanje obrtnih dovoljenj,
 • izdajanje izpisov iz obrtnega registra,
 • vpis v obrtni register v primeru opravljanja dejavnosti po Listi obrtnih dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način,
 • vodenje obrtnega registra,
 • izdajanje pozivov,
 • ažuriranje kontaktnih in drugih podatkov.
   

Več o postopku najdete na spletni strani Obrtne zbornice Slovenije

Pooblaščeni osebi za vodenje obrtnega registra sta:

Vloge sprejemamo po redni pošti, po elektronski pošti ali osebno v pisarni zbornice v času uradnih ur.

Obrtni register je javna knjiga
 

Vloge:

Ostala javna pooblastila, ki jih izvaja OZS

Na zbornici nudimo informacije o ostalih javnih pooblastilih, ki jih izvaja OZS in sicer:

 • Licence za opravljanje cestnih prevozov
 • EU potrdila
 • Mojstrski izpiti
 • Vpis v imenik vodij gradnje
 • Občasno opravljanje dejavnosti (tuja podjetja)
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija
 • Verifikacija obratovalnic za potrebe izvajanja izobraževanja vajencev in dijakov,
 • Dovolilnice za mednarodni prevoz blaga

   

Kontakt

Success! Your message has been sent to us.
Error! There was an error sending your message.

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjanja stika s strankami, informacijsko-tržnega obveščanja in pospeševanja prodaje.

Več o politiki varstva osebnih podatkov.